SỮA CHỮA NHÀ

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, SỮA CHỮA

- Các công trình cải tạo, sửa chữa có tính chất phức tạp, (phá bỏ và làm thêm ...)

 - Do đó để xác định được chi phí chính xác, chúng tôi cần phải đến khảo sát, 

- 1 Là: ghi lại hình ảnh hiện hữu của công trình,

- 2 Là:  lập phương án thi công,

- 3 Là:  lập dự toán chi tiết theo từng hạng mục công việc

- 4 Là: Phân tích vật tư đi kèm với đơn giá,

- 5 Là: Lập bảng báo giá gửi đến quí. Chủ Đầu Tư. để xem xét thủa thuận, 

- 6 Là: Nếu chủ đầu tư đồng ý, Cty chúng tôi sẽ soạn biên bản hợp đồng, hai bên xem xét kỹ thỏa thuận thống nhất ký kết hợp đồng, thi công.

Cty, TNHH- ĐT-PT- XD- LỘC AN