SỬA NHÀ - CẢI TẠO

SỬA CHỮA CẢI TẠO

SỬA CHỮA CẢI TẠO

Chủ đầu tư: Cô Oanh
Địa chỉ: Phường, Hiệp Thành, Quận, 12, Tp, Hồ Chí Minh
Công Ty đầu tư phát triển xây dựng Lộc an
SỬA CHỮA NÂNG CẤP

SỬA CHỮA NÂNG CẤP

Chủ đầu tư: CTY CỔ PHẦN THẺ CHUYÊN NGHIỆP
Địa chỉ: 16, Đường, ĐHT, 10B, Khu Phố 5, Phường, Đông Hưng Thuận, Q,12, Tp, HCM
Công Ty đầu tư phát triển xây dựng Lộc an