TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY :

- Sơ đổ tổ chức của Công ty :

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
PHÒNG KẾ HOẠCH & TÀI VỤ PHÒNG TV-TK KIẾN TRÚC &THI CÔNG 
Tổ chức nhân sự trong công ty:

. Ban giám đốc:

- Giám đốc quản lý công ty chung.

- 01 phó giám đốc: Quản lý về các bộ phận kinh doanh, tài chính:
. Phòng Kế hoạch & Tài vụ:

- Tham mưu cho Giám đốc công ty để giải quyết các vấn đề liên quan đến:

- Hợp đồng kinh tế, Tài chính - Kế toán và Lao động tiền lương.
- Gồm 2 người: 01 Đại học tài chính kinh tế chuyên ngành kế toán và 01 Đại học kế toán .
. Phòng tư vấn thiết kế và thi công, công trình dân dụng và công nghiệp:

- Gồm có 10 người: 01 Kiến trúc sư, 05 kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, 02 kỹ sư điện nước và 2 họa viên kiến trúc.
- Nhiệm vụ: Lập quy hoạch, lập dự án và thiết kế các công trình dân dụng - công nghiệp.
- Gồm 03 đội thợ ( 56 người) chuyên xây dựng công trình .

. Lý lịch công tác của các KTS, kỹ sư, chủ chốt trong Công ty:
. Giám đốc công ty :
- Kỷ sư: Lê Ngọc Châu : Tốt nghiệp , Đại Học Bách Khoa TP,HCM.

- Phó Giám đốc công ty:
- ThS,KS, Ngô Ngọc Cường : Tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa TP, HCM.
. Danh sách cán bộ chủ chốt của công ty:

STT

HỌ TÊN

HOC VỊ

CHUYÊN NGÀNH

CHỨC VỤ

1

Lê Ngọc Châu

Kỹ sư

Công trình

Giám Đốc

2

Ngô Ngọc Cường

Ths,ks

kêt cấu

P,Giám Đốc

3

Huỳnh Đức Tâm

kỹ sư

Quy hoạch

Trưởng, pTK

4

Bùi Kiến Tín

kỹ sư

Công trình

Nhân Viên

5

Nguyễn Thanh Nghị

KTSư

Công trình

Nhân Viên

6

Nguyễn Văn Qúa

Kỷ Sư

Công trình

Nhân Viên

7

Huỳnh Thị Thúy

Kỹ Sư

kêt cấu

Nhân Viên

8

Đoàn Việt Triều

Kỹ Sư

kêt cấu

Nhân Viên

9

Nguyễn Hoàng Anh

Họa Viên

TK,Nội Thất

Nhân Viên

Đội ngũ tư vấn chúng tôi luôn tư vấn cho quý khách bất cứ lúc nào khi quý khách cần đến chúng tôi.