Tư vấn bản vẽ

THÔNG TIN TƯ VẤN

THÔNG TIN TƯ VẤN

Đối với công trình nhà ở dân dụng, khi tính giá thành xây dựng của công trình, để thuận tiện cho cả nhà thầu xây dựng lẫn chủ đầu tư, ta thường qui về tổng diện tích xây dựng của công trình sau đó nhân với một đơn giá cụ thể để tính ra tổng giá thành xây dựng công trình, phương pháp này thường dùng để tính giá phần thô công trình nhiều hơn. Cũng có những trường hợp chủ đầu tư đòi hỏi sự chính xác cao hơn, khi đó cả hai bên sẽ dựa trên bảng dự toán kinh phí để thống nhất giá thành xây dựng, thường được áp dụng trong việc tính giá phần hoàn thiện công trình.

PHÂN TÍCH TƯ VẤN

PHÂN TÍCH TƯ VẤN

Đơn giá thi công trên theo hình thức khoán gọn công trình. Đơn giá trên áp dụng cho công trình có tổng diện tích xây dựng từ 350m2 trở lên Nếu quý khách có bảng vẽ đầy đủ và có nhu cầu thi công thì công ty sẽ báo giá theo bảng dự toán chi tiết công trình. Đơn vị thi công sẽ lập báo giá chính xác gởi chủ Đầu Tư sau khi nhận được bảng vẽ thiết kế đầy đủ và xác nhận oại vật tư hoàn thiện với Chủ Đầu Tư

CÁCH TÍNH GIÁ XÂY DỰNG

CÁCH TÍNH GIÁ XÂY DỰNG

Như đã đề cập ở trên, đây là phương pháp phổ biến, thuận tiện cho cả nhà thầu xây dựng lẫn chủ đầu tư để tính giá thành xây dựng công trình. Đối với phương pháp này, ta hiểu nôm na cách tính diện tích xây dựng như sau: phần diện tích có mái che tính 100% diện tích, phần diện tích không có mái che tùy thuộc vào tính chất cũng như điều kiện thi công sẽ được tính từ 30% đến 200% diện tích

TƯ VẤN CÁCH TÍNH GIÁ THÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

TƯ VẤN CÁCH TÍNH GIÁ THÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

Đối với công trình nhà ở dân dụg, khi tính giá thành xây dựng của công trình, để thuận tiện cho cả nhà thầu xây dựng lẫn chủ đầu tư, ta thường qui về tổng diện tích xây dựng của công trình sau đó nhân với một đơn giá cụ thể để tính ra tổng giá thành xây dựng công trình, phương pháp này thường dùng để tính giá phần thô công trình nhiều hơn. Cũng có những trường hợp chủ đầu tư đòi hỏi sự chính xác cao hơn, khi đó cả hai bên sẽ dựa trên bảng dự toán kinh phí để thống nhất giá thành xây dựng, thường được áp dụng trong việc tính giá phần hoàn thiện công trình.